Quy định hoàn tiền

Để quý khách hàng an tâm đăng ký và sử dụng dịch vụ, ALO GROUP có chính sách hoàn tiền cụ thể như sau:

1. Chỉ hoàn tiền khi dịch vụ không thể khởi tạo

Vì lý do nào đó, quý khách đã thanh toán nhưng dịch vụ không thể khởi tạo, ALO GROUP sẽ hoàn tiền 100% số tiền quý khách đã thanh toán.

Ví dụ: Quý khách đã thanh toán tiền đăng ký tên miền, tuy nhiên tên miền mà quý khách lựa chọn được Trung tâm internet Việt Nam không cho phép đăng ký. ALO GROUP sẽ hoàn tiền 100% cho quý khách.

2. Không hỗ trợ hoàn tiền số ngày còn lại chưa sử dụng

Khi quý khách đăng ký dịch vụ mà chưa sử dụng hết số ngày đã thanh toán, ALO GROUP không hỗ trợ hoàn tiền số ngày còn lại này.

3. Thời gian và cách thức hoàn tiền

Nếu quý khách hàng có yêu cầu hoàn tiền, quý khách cần liên hệ với Phòng kế toán của ALO GROUP bằng cách gửi ticket hoặc email đến địa chỉ admin@alogroup.vn. Quý khách cần cung cấp đầy đủ thông tin về mã số hóa đơn cần hoàn tiền và Phòng kế toán có thể yêu cầu thêm thông tin để xác minh yêu cầu hoàn tiền.
Thời gian xử lý yêu cầu hoàn tiền sẽ từ 1 đến 7 ngày làm việc tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
Số tiền được hoàn sẽ được trả về số dư credit trong tài khoản của quý khách tại client.alogroup.vn để quý khách sử dụng dịch vụ khác tại ALO GROUP hoặc được hoàn trả về tài khoản ngân hàng của quý khách. Quý khách cần chú ý rằng các chi phí liên quan đến việc hoàn tiền (nếu có) sẽ do quý khách tự chịu trách nhiệm.