Báo cáo lạm dụng

Chúng tôi tin rằng một môi trường Internet tốt đẹp hơn là lợi ích của tất cả mọi người. Vì vậy, chúng tôi cam kết sẽ đóng góp phần của mình để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị lạm dụng để phục vụ các hoạt động lừa đảo hoặc vi phạm quy định.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi lạm dụng nào đối với dịch vụ của chúng tôi, hãy báo ngay cho chúng tôi bằng cách gửi email đến admin@alogroup.vn. Chúng tôi sẽ xác minh tất cả thông tin bạn cung cấp để đảm bảo tính chính xác trước khi xử lý.

Với sự hợp tác của mọi người, chúng ta có thể bảo vệ môi trường Internet tốt đẹp và đem lại lợi ích cho cộng đồng mạng.